"Dzintari"

Izprintēt Nosūtīt Kaive, Kaives pag., Vecpiebalgas nov Apskatīt kartē

Dzīvojamā māja - "Dzintari"
ID 2471
Tips Dzīvojamā māja
Pilsēta Kaive
Reģions Vecpiebalgas nov
Cena 25600 EUR 32000 EUR
Telpu platība (m2) 125
Ekspluatācijas gads (ekspluatācijas uzsākšana) 1956
Zemes platība (m2) 11000
Cena/m2 204.80 EUR
Rezervēts līdz 21.01.2019
„Dzintari”, Kaivā, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā (kadastra numurs 4258 003 0068) un sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 4258 003 0068) ar kopējo platību 11 000 m2 un apbūves: dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4258 003 0068 001) ar kopējo platību 125,1 m2, saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 4258 003 0068 002) ar kopējo platību 125,6 m2 un pirts (kadastra apzīmējums 4258 003 0068 003) ar kopējo platību 186,6 m2.

Dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 4258 003 0068 001)
Vienstāva koka konstrukcijas ēka, ar jumta izbūvi un pagraba telpu, kura celta 1956.
  • Ēkas pirmajā stāvā izvietota viena dzīvojamā istaba (15,3 m2), apvienotā dzīvojamā istaba (17,3 m2) un apvienotā virtuve (14,9 m2), gaitenis (6,6 m2), palīgtelpa (4,7 m2), kāpņu telpa (1,4 m2), vējtveris (4,3 m2) un tualete (3,2 m2). Pirmā stāva kopējā platība ir 67,7 m2, telpu griestu augstums ir 2,50 m. 
  • Ēkas otrajā jeb jumta stāvā ir izvietotas divas dzīvojamās istabas (30,5 m2 un 14,3 m2) un gaitenis (3,8 m2). Otrā stāva kopējā platība ir 48,6 m2, telpu griestu augstums ir 2,40 m. Pagrabā ir izvietota viena pagraba telpa (8,8 m2). Pagraba griestu augstums ir 1,90 m.
Dzīvojamās ēkas kopējā platība saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas dokumentiem ir 125,1 m2.

Saimniecības ēka (kadastra apzīmējums 4258 003 0068 002)
Koka konstrukcijas palīgēka ar pagraba telpu, kura celta 1920. gadā. 
Sākotnēji ēka kalpojusi par piemājas saimniecības ēka ar kūts telpu un palīgtelpām. Pašreiz ēka kalpo par piemājas saimniecības ēku ar garāžu un noliktavām. Ēkai ir četras atsevišķas ieejas.
  • Ēkas pirmajā stāvā atrodas garāžas telpa (53,5 m2), noliktava (29,4 m2) un palīgtelpa (22,4 m2). Kopējā stāva platība ir 105,3 m2, stāva griestu augstums ir 2,30 m.
  • Pagraba stāvā atrodas viena pagraba telpa (20,3 m2). Pagraba telpas griestu augstums ir 1,80 m.
Ēkas kopējā platība kopējā platība saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu ir 125,6 m2.

Pirts (kadastra apzīmējums 4258 003 0068 003)
Divstāvu koka konstrukcijas ēka ar terasēm pirmajā un otrajā stāvā, kura celta 2008. gadā.
Ēkai ir divas galvenās ieejas no pagalma jeb dārza puses. Pie ēkas ir izveidots mākslīgs dīķis.
  • Ēkas pirmajā stāvā atrodas atpūtas telpa 45,4 m2, ģērbtuve 4,3 m2, pirts telpa 8,0 m2, tualete 2,2 m2,terase 34,0 m2. 
  • Ēkas otrajā stāvā atrodas telpa 17,5 m2, telpa 20,7 m2, telpa 20,5 m2, terase 34,0m2.
Kopējā platība 186,6 m2.


Nekustamais īpašums novietots blakus Kaives ciemata ziemeļu malas robežai, pie valsts vietējas nozīmes autoceļa V309 Katrīna – Leimaņi – Kaive – Aprāri, kurš ir ar grants segumu. Kaive atrodas apmēram 15 km attālumā no novada centra Vecpiebalgas ciemata, apmēram 14 km attālumā no Taurenes ciemata un apmēram 43 km attālumā no Cēsu pilsētas robežas. Tuvākajā apkārtnē atrodas ciemata individuālo dzīvojamo māju apbūve, ražošanas objektu apbūve, atsevišķa lauku viensētu apbūve ar piemājas zemēm, lauksaimniecībā izmantojamas zemes un mežu zemes. Kaivē atrodas pārtikas veikals, bibliotēka, doktorāts, pasts, pagasta pārvalde, kultūras centrs. Vairāk sabiedriskas nozīmes infrastruktūras objekti atrodas Vecpiebalgas ciematā vai Cēsīs. Pamatskolas atrodas Inešos, Taurenē un Skujenē. Tuvākās vidusskolas atrodas Vecpiebalgā un Dzērbenē. Šeit pieejams sabiedriskais transports. Ir salīdzinoši pievilcīga apkārtējā ainava.

Kontakti

Citi objekti

Nosūtīt e-pastu

Captcha Pārlādēt
Dzīvojamā māja - "Dzintari"

"Dzintari"

Dzīvojamā māja Kaive, Kaives pag., Vecpiebalgas nov

Cena: 25600 EUR

Twitter Jaunumi

Salvus Real Estate

@SIA_Salvus