"Jaires"

Izprintēt Nosūtīt Stapriņi, Ādažu nov, Ādažu nov. Apskatīt kartē

Komercapbūves zeme - "Jaires"
ID 2458
Tips Komercapbūves zeme
Pilsēta Stapriņi
Reģions Ādažu nov.
Cena 25600 EUR 32000 EUR
Zemes platība (m2) 15500
Cena/m2 1.65 EUR

Zemes gabals atrodas jaukta rūpniecības un darījumu iestāžu apbūves zonā (JR), kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir ekoloģiski tīra ražošana, kā arī dažāda rakstura darījumu iestādes. Pieļaujama dzīvojamās apbūves izvietošana, to pamatojot ar detālplānojumu.

VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

a)   Atļautā izmantošana

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta jauktai darījumu iestāžu un rūpniecības objektu apbūvei (JR), ir:

 •   vieglās rūpniecības uzņēmums,
 • vairumtirdzniecības iestāde,
 • kravu stacija,
 • noliktava,
 • sabiedriskā garāža,
 • tehniskās apkopes stacija,
 • auto tirdzniecības iestāde,
 • inženierkomunikāciju objekts,
 • pārvaldes iestāde,
 • zinātnes iestāde,
 • darījumu iestāde,
 • mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,
 • degvielas uzpildes stacija,
 • sporta un atpūtas objekts,
 • atsevišķā zemesgabalā, ja to pamato ar detālplānojumu:

-  esošs mazstāvu daudzdzīvokļu nams,

-  esoša savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja),

 •   saimniecības ēka,
 • atklāta uzglabāšana,
 • mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts kā palīgizmantošana,
 • dzīvoklis kā palīgizmantošana.

b)   Zemesgabala (parceles) minimālā platība

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība:        1200m2.

c)   Zemesgabala (parceles) minimālā fronte:                                              15m,

izņemot gadījumus, kad konkrētās situācijas dēļ nepieciešams citādāks risinājums.

d)   Apbūves maksimālais augstums

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 15m.

e)   Noteikumi rūpniecības objektiem un darījumu iestādēm

Ierīkojot darījumu iestādes vai rūpniecības objektus, jāievēro arī Apbūves noteikumu 6.7. un 6.11. apakšnodaļas attiecīgie noteikumi atbilstoši atļautajai izmantošanai.

Papildus informācija

Lauksaimniecībā izmantojamā zemes platība - 1.20 ha

Kontakti

Citi objekti

Nosūtīt e-pastu

Captcha Pārlādēt
Komercapbūves zeme - "Jaires"

"Jaires"

Komercapbūves zeme Stapriņi, Ādažu nov, Ādažu nov.

Cena: 25600 EUR

Twitter Jaunumi

Salvus Real Estate

@SIA_Salvus