Bānīša iela 3A

Izprintēt Nosūtīt Mērsrags, Mērsraga nov., Mērsraga nov. Apskatīt kartē

Lauksaimniecības zeme - Bānīša iela 3A
ID 2488
Tips Lauksaimniecības zeme
Pilsēta Mērsrags
Reģions Mērsraga nov.
Cena 4480 EUR 5600 EUR
Zemes platība (m2) 7800
Cena/m2 0.56 EUR

Saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu 2011. – 2023.gadam, plānoto (atļauto) izmantošanu, zemes gabals atrodas retināta dzīvojamā apbūve lauku ainavā (DzL), kur primārais zemes izmantošanas veids ir atklātās lauku ainavas telpas uzturēšana (saglabāšana, aizsardzība un atjaunošana) un savrupmāju vai vasaras māju apbūve, bet sekundārais – citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas.

Pamatprasības retinātai dzīvojamai apbūvei lauku ainavā:

1) Primārais izmantošanas veids

 • Savrupmāja;
 • vasarnīca;
 • atklātās lauku ainavas telpas uzturēšana.

2) Sekundārais izmantošanas veids

 • telpas individuālam darbam;
 • lokāli inženiertehniskās apgādes objekti;
 • atsevišķā zemesgabalā, ja to paredz detālplānojums – vietējas nozīmes tirdzniecības un / vai pakalpojumu objekts.

3) Palīgizmantošana

 • Dzīvoklis;
 • saimniecības ēka;
 • viesu māja;
 • pirts;
 • sporta būve;
 • kūts;
 • dārzeņkopība, augļkopība,
 • puķkopība;
 • dīķsaimniecība (dīķi līdz 1ha).
 • Jaunveidojamo zemes vienību platība: 0,3 – 3,0 ha

Galveno būvju skaits uz zemes vienības – 1 (viena)

Apbūves maksimālais blīvums:

1) atpūtas un sezonas rakstura objektu apbūvei – 15%

2) savrupmāju un vasaras māju apbūvei:

līdz 4000m2 - 8%

4001 – 5000m2 - 6%

5001 – 7000m2 - 5%

7001m2 un lielāki - 4%

Minimālā brīvā teritorija:

Minimālā brīvā teritorija %

līdz 4000m2 - 80%

4001 – 5000m2 - 85%

5001 – 7000m2 - 90%

7001m2 un lielāki - 90%

Būvju maksimālais augstums - 8 m

Maksimālais stāvu skaits 2 stāvi

Kontakti

Citi objekti

Nosūtīt e-pastu

Captcha Pārlādēt
Lauksaimniecības zeme - Bānīša iela 3A

Bānīša iela 3A

Lauksaimniecības zeme Mērsrags, Mērsraga nov., Mērsraga nov.

Cena: 4480 EUR

Twitter Jaunumi

Salvus Real Estate

@SIA_Salvus