Ezerkrasta iela 1; Upmales 2 (ceļš)

Izprintēt Nosūtīt Sunīši, Sunīši, Garkalnes nov Apskatīt kartē

Savrupmājas apbūves zeme - Ezerkrasta iela 1; Upmales 2 (ceļš)
ID 2468
Tips Savrupmājas apbūves zeme
Pilsēta Sunīši
Reģions Garkalnes nov
Cena 20000 EUR 32640 EUR
Zemes platība (m2) 2598
Cena/m2 7.70 EUR
Rezervēts līdz 25.03.2019
Zemes gabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā  (DzS), kur galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un dvīņu māju apbūve. Pie zemes gabala ir elektroenerģijas un gāzes pievads.

Atļauts izvietot: 
1. savrupmāju; 
2. dvīņu māju; 
3. nepieciešamās saimniecības ēkas un palīgbūves;
4. ierīkot labiekārtotu publisko ārtelpu – sporta, rotaļu laukumus, apstādījumus, skvērus u.tml.

Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība – 1200 m2 , dvīņu mājām – 600 m 2 . 
Maksimālais apbūves blīvums DzS - 30%. 
Maksimālais stāvu skaits - DzS teritorijā 2 stāvi un mansards.

Zemes gabals tiek pārdots kopā ar 1/10 domājamo daļu no koplietošanas ceļa - Upmales 2, Garkalnes nov.

Daļa no zemes gabala atrodas Ainaviski vērtīgā teritorijā (TIN5) 
TIN5 teritorijas noteiktas gar valsts autoceļiem A1, A2 (posmam), A4 un apkārt Lielajam Baltezeram un Langstiņu ezeram. 

Plānojot saimniecisko darbību un apbūvi ainaviski vērtīgajās teritorijās gar valsts autoceļiem, izstrādājams ainavu dizaina plāns, kurā jāparedz pasākumi raksturīgās meža ainavas, dabisko biotopu, saudzes kvartālu, mikroliegumu un savdabīgo meža struktūrelementu (koku, kāpu, lauču, smiltāju) aizsardzībai un saglabāšanai. Šī prasība nav attiecināma uz transporta infrastruktūras (autoceļu, dzelzceļa) objektu visa veida būvniecību, tai skaitā pārbūvi.

Ainaviski vērtīgajās teritorijās pašvaldība var izvirzīt nosacījumus jaunbūvju arhitektoniskajam veidolam un noteikt prasību iekļaut būvprojektā plānotā objekta vizuālās ietekmes izvērtējumu. 

Ja ainaviski vērtīgajās teritorijās nepieciešams teritorijas attīstības komplekss risinājums, pašvaldība var izvirzīt prasību izstrādāt detālplānojumu.

Kontakti

Citi objekti

Nosūtīt e-pastu

Captcha Pārlādēt
Savrupmājas apbūves zeme - Ezerkrasta iela 1; Upmales 2 (ceļš)

Ezerkrasta iela 1; Upmales 2 (ceļš)

Savrupmājas apbūves zeme Sunīši, Sunīši, Garkalnes nov

Cena: 20000 EUR

Twitter Jaunumi

Salvus Real Estate

@SIA_Salvus